< Terug naar vorige pagina

Project

Verbetering van het geheugen functie na profylactische craniale bestraling ( PCI ) door het vermijden van de hippocampus

Het consortium wil een fase III gerandomiseerde klinische studie uitvoeren ter klinische validatie van HA-PCI bij patiënten met kleincellig longcarcinoom. Daarenboven zal de klinische validatie van HA-PCI een aanzet geven tot de profylactische bestraling van hersenmetastasen bij andere kankerpatiënten met een hoog risico op hersenmetastasen, zoals patiënten met lokaal gevorderde niet-kleincellige longkanker. hoog-risico borstkankerpatiënten en patiënten met primaire hersentumoren.

Datum:1 dec 2013 →  30 nov 2017
Trefwoorden:Profylactische craniale bestraling
Disciplines:Neurowetenschappen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen