< Terug naar vorige pagina

Project

Verbale perifrases in het Grieks: een typologisch en diachronisch onderzoek vanuit cognitief- linguïstisch perspectief.

Dit project onderzoekt het gebruik van verbale perifrases in het postklassiek Grieks op basis van een corpus van vroeg-Christelijke biografische (narratieve) teksten. Het project is ingebed in theorie die gekend is onder de verzamelnaam "Cognitieve Linguïstiek". Volgende doelstellingen staan centraal: (1) definitie en typologie (2) beschrijving van de positie in het verbaalsysteem (3) beschrijving van het gebruik in context (pragmatiek).

Datum:1 jan 2009 →  31 dec 2014
Trefwoorden:taaltypologie, verbale perifrase, griekse vroeg-christelijke literatuur, cognitieve linguïstiek, griekse taaldiachronie
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Talen, Theorie en methodologie van de linguïstiek