< Terug naar vorige pagina

Project

Verbale perifrases in het Grieks: een typologisch en diachronisch onderzoek vanuit cognitief-linguïstisch perspectief.

Dit project onderzoekt het gebruik van verbale perifrases in het postklassiek Grieks op basis van een corpus van vroeg-christelijke biografische (narratieve) tekste. Het project is ingebed in theorie die gekend is onder de verzamelnaam 'Cognitieve Linguïstiek". Volgende doelstellingen staan centraal: (1) definitie en typologie 2) beschrijving van de positie in het verbaalsysteem (3) beschrijving van het gebruik in context (pragmatiek),

Datum:1 okt 2009 →  31 mrt 2015
Trefwoorden:griekse taaldiachronie, griekse vroeg-christelijke literatuur, verbale perifrase, taaltypologie, cognitieve linguïstiek
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Talen