< Terug naar vorige pagina

Project

Veranderingen in membraanlipiden als een adaptieve respons op hoge intratumorale druk: een nieuw alomtegenwoordig doelwit

De doelstellingen zijn gericht op de AP voor afzonderlijke groepen. De eerste is om nieuwe permanentie-eigenschappen voor het AP te bewijzen. Ten tweede formuleren Haagerup en ik in een lopend werk een natuurlijke belemmering voor het AP. Ik wil een analogie van deze obstructie formuleren in de setting van von Neumann-algebra's, die een belangrijke klasse vormen van algebra's van begrensde operatoren op een Hilbert-ruimte. De derde doelstelling is om te onderzoeken of de recent door Lafforgue en de la Salle ontwikkelde methoden om niet-commutatieve Lp-spaces te bestuderen informatie kunnen geven over het onopgeloste probleem of alle p-convolvers pseudomeasures zijn. De essentiële nieuwigheid van deze benadering is dat deze inherent p-afhankelijk is.

Datum:1 okt 2017 →  31 mrt 2022
Trefwoorden:Approximation properties, Discrete groups
Disciplines:Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Andere wiskunde en statistiek
Project type:PhD project