< Terug naar vorige pagina

Project

VENTRICULAIRE OVERSLAGEN GEINDUCEERD DOOR EEN VERHOGING VAN DE BLOEDDRUK KUNNEN LEVENSBEDREIGENDE VENTRICULAIRE RITMESTOORNISSEN UITLOKKEN BIJ ONDERLIGGEND ISCHEMISCH HARTLIJDEN

Plotse dood door levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen is de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met coronair lijden. Het voorkomen van plotse dood vertoont een gelijkaardige variatie over de dag als de bloeddruk. Dit suggereert een pro-aritmogeen effect van veranderingen in sympathische tonus en nabelasting van het hart. We hebben vroeger bij gezonde proefdieren aangetoond dat een acute verhoging van de bloeddruk aanleiding geeft tot een plotse drukverandering in het linker ventrikel, die de mechanische eigenschappen van de hartspier sterk beïnvloedt. Er ontstaat een toegenomen post-systolische verkorting van de hartspier, die samenvalt met transiënte nadepolarisaties en ventriculaire overslagen. We hebben hiernaast een uitgebreide ervaring met een proefdiermodel van ischemisch hartlijden met een verhoogd risico op ventriculaire ritmestoornissen.In dit project willen we enerzijds de cellulaire mechanismen van de eerder beschreven ventriculaire overslagen in gezonde proefdieren onderzoeken. Anderzijds willen we aantonen dat in ischemisch hartlijden deze overslagen ontstaan uit de grenszone van het hartinfarct en kunnen aanleiding geven tot levensbedreigende ritmestoornissen. Onze hypothese is dat deze mechano-elektrische koppeling wordt verklaard door regionale verandering in adrenerge innervatie en stretch-gevoeligheid van de intracellulaire Ca2+ huishouding. We vermoeden dat de grenszone van een infarct overgevoelig is voor het ontstaan van deze overslagen om wille van de verhoogde spanning, de verhoogde oxidatieve stress en verandering in autonome bezenuwing in deze regio. Met een specifieke farmacologische aanpak en cardiale beeldvorming waarbij we elektrische informatie samenvoegen met PET en cardiale MRI, willen we de onderliggend pathofysiologie en oorsprong van deze overslagen uitklaren.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:sudden cardiac death, cardiomyopathy, coronary artery disease, ventricular arrhythmia, infarct border zone, mechano-electrical feedback
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde