< Terug naar vorige pagina

Project

Veilig lerende controle: een distributioneel robuuste aanpak

Dit onderzoek betreft het probleem van geautomatiseerde besliskunde onder onzekerheid, een domein met vele toepassingen (bv., samenstellen van financiële portefeuilles, stabiliseren van chemische processen, besturing van zelfrijdende auto's ...). Standaard wordt gebruik gemaakt van dynamische modellen om het gedrag van het te besturen systeem te voorspellen en controleacties te berekenen die optimaal zijn m.b.t. een gegeven objectief. Huidige methodes schieten tekort in hun tegemoetkoming aan de stijgende nood aan autonomie en interactie van zulke systemen met onvoorspelbare omgevingen. Specifiek vereisen deze methodes een perfecte probabilistische kennis van betrokken toevalsvariabelen om veiligheid te garanderen. Intussen leidt de immer groeiende hoeveelheid aan sensoren tot een ongekende rijkdom aan real-time data. De sleutel tot een verantwoorde verhoging van autonomie is om a.d.h.v. deze data de kennis van de omgeving geleidelijk te
verbeteren en zodoende prestaties te verbeteren. De uitdaging ligt hierbij in het behoud van veiligheidsgaranties doorheen het leerproces. Dit project richt zich daarom op het verzoenen van concepten uit statistische leertheorie en systeemtheorie om een wiskundig rigoureus kader te bouwen dat betrouwbaarheid van geleerde modellen koppelt aan fundamentele systeemeigenschappen. Daarnaast richt het zich op de ontwikkeling van numerieke algoritmen en software om efficiënt om te gaan met
de grote schaal van de resulterende optimalisatieproblemen.

Datum:9 aug 2018  →  Heden
Trefwoorden:Control, Safe, Machine Learning
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie, Modellering, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking, Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen
Project type:PhD project