< Terug naar vorige pagina

Project

Variatie in managementcontrolesystemen in functie van verschillende vormen van dienstverlening: een analyse van franchisecontracten

Dit onderzoeksproject onderzoekt of het ontwerp van inter-organisatorische managementcontrolesystemen afhangt van de mate waarin de dienstverlening moet worden afgestemd op de specifieke noden van de klanten. Concreet focust het project op de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers om inzicht te verwerven in de mate waarin verschillende gradaties van maatwerk (customization) een invloed uitoefenen op hoe franchisegevers hun franchisenemers aansturen. Voor de analyses maken we gebruik van franchisecontracten, te verzamelen bij franchiseketens die verschillende gradaties van maatwerk aanbieden aan hun klanten. Deze contracten zullen vervolgens gecodeerd en geanalyseerd worden in termen van de mate van delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de franchisenemers, de monitoring en opvolging van concrete handelingen, het beloningssysteem, en de mate van input controle. We wensen te begrijpen of franchiseketens die meer dienstverlening op maat geven aan hun klanten (in tegenstelling tot diegenen die eerder gestandaardiseerde diensten aanbieden), meer beslissingsbevoegdheden overlaten aan hun franchisenemers, meer aan resultaatscontrole doen dan aan gedragscontrole, en significant meer aandacht besteden aan persoonlijke controle.
Datum:19 dec 2019  →  Heden
Trefwoorden:Franchising, Contract design, Customized services
Disciplines:Toegepaste economie niet elders geclassificeerd