< Terug naar vorige pagina

Project

Van Valla's Dialectica naar Stevin's Bewysconst: Humanistische Taalfilosofie en de Opkomst van de Logica in de Nederlandse Volkstaal

Dit project heeft als doel het onderzoeken van de vroegste ontwikkelingen van de logica in de Nederlandse volkstaal. Hoewel er een groot corpus aan literatuur bestaat met betrekking tot de ontwikkeling van volkstalige logica in West-Europa en de ontwikkeling van het Nederlands als wetenschapstaal, is er nauwelijks onderzoek gebeurd naar de ontwikkeling van Nederlandstalige logica in het bijzonder. Om deze lacune te verhelpen zal het project focussen op een corpus van ongeveer tien logica-handboeken van de periode 1585-1685 die ofwel oorspronkelijk geschreven werden in het Nederlands, of vertaald werden vanuit het Latijn/Frans naar het Nederlands, en die de vroegste logica-werken zijn, geschreven in het Nederlands. Op linguïstisch vlak zal het project de verscheidene technieken verkennen waarvan de auteurs en vertalers gebruik maakten om een nieuwe logische woordenschat te creëren en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het Nederlands als wetenschapstaal. Op logisch vlak zal het project de verhouding onderzoeken tussen de werken in de Nederlandse volkstaal en de algemene trends binnen de logica in de relevante periode.

Datum:1 nov 2022 →  Heden
Trefwoorden:Dutch vernacular logic, Stevin, scholasticism, humanism, Cartesianism, Renaissance philosophy, Historical epistemology
Disciplines:Logica, Geschiedenis van de filosofie
Project type:PhD project