< Terug naar vorige pagina

Project

Van 'Theory of Mind' naar plaatsvervangende waarneming

Ik betoog dat in de studie van sociale cognitie de nadruk moet verlegdworden van 'theory of mind' naar een eenvoudig perceptueel proces: dewaarneming van een objecten als dat wat bepaalde handelingen toelaat vooreen andere organisme. Dit perceptueel proces, dat ik "plaatsvervangendewaarneming' noem, is verschillend van, en veel eenvoudiger, dan 'theory ofmind', vermits het niet vereist dat de mentale (of perceptuele) toestandenvan een ander organisme begrepen (of gerepresenteerd) worden. Ik argumenteerdat de meest overtuigende experimenten die zogezegd bewijzen datniet-menselijke primaten een 'theory of mind' hebben, eigenlijk aantonen datze in staat zijn tot plaatsvervangende waarneming. Hetzelfde geldt voor deexperimenten over 'theory of mind' in kinderen onder de twaalf maand.
Datum:1 jul 2011  →  31 dec 2015
Trefwoorden:DIERLIJKE ETHOLOGIE, ONTWIKKELING VAN HET KIND, SOCIALE KENNIS, SOCIALE GEDRAG
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd