< Terug naar vorige pagina

Project

Van primordiale follikels tot rijpe eicellen: de complete humane oögenese in vitro

Radio- of chemotherapie bij kankerbehandeling kan de follikelreserves van vrouwen uitputten en leiden tot prematuur ovarieel falen bij vrouwen en kinderen. De fertiliteit van deze patiënten kan echter wel gewaarborgd worden door middel van cryopreservatie van hun ovarieel weefsel. Toch is transplantatie van ovarieel weefsel nog steeds een experimentele methode, met het risico op re-introductie van kwaadaardige cellen. Om dit risico te vermijden willen we een in vitro cultuursysteem optimaliseren voor de productie van mature functionele eicellen vanuit primordiale follikels. Daarenboven zullen we oögoniale stamcellen (oogonial stem cells, OSCs) trachten te isoleren. Het bestaan van deze OSCs in het humane ovarium is echter nog steeds onduidelijk is en moet dringend opgehelderd worden. In parallel zullen we het in vitro maturatie proces optimaliseren, startend vanuit pre-antrale en kleine antrale follikels, geïsoleerd uit de medulla van het humaan ovarieel weefsel. We zullen 3D modellen creëren om cel-cel communicatie beter te begrijpen en zo de in vivo cultuurcondities nabootsen. Langdurige in vitro culturen kunnen lijden tot genetische en epigenetische afwijkingen van de cellen. Aangezien wij finaal mature eicellen willen produceren, zal hun (epi)genetische en transcriptionele identiteit aldus grondig gescreend moeten worden, naast hun functionele capaciteit, om hun veiligheid bij eventuele toekomstige klinische toepassingen te garanderen.

Datum:1 nov 2019 →  31 okt 2023
Trefwoorden:eicellen
Disciplines:Reproductieve geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde niet elders geclassificeerd