< Terug naar vorige pagina

Project

Valorisatie van nieuwe strategieën voor de preventie van virale infecties en de inhibitie van virale replicatie.

Slechts voor een handvol virussen zijn antivirale middelen beschikbaar. Ook voor wat vaccins betreft zijn er nog aanzienlijke lacunes. Voor vele andere virale infecties die eveneens een bedreiging vormen voor de humane gezondheid zijn geen specifieke geneesmiddelen voorhanden. Het veranderende ecosysteem verhoogt de druk op het opduiken van (nieuwe) virussen (met epidemisch/pandemisch potentieel). Het is onze bedoeling, door middel van voorliggend programma, een leidende rol te blijven spelen in de ontwikkeling van therapeutische en profylactische strategieën tegen virale infecties, enerzijds door de ontwikkeling van (i) orale antivirale middelen (small molecules), anderzijds van (ii) vaccin kandidaten tegen een waaier indicaties. Voor dit laatste maken we gebruik van onze revolutionaire PLLAV vaccin platform technologie voor de ontwikkeling van krachtige en thermostabiele vaccins. Deze kunnen de logistiek van vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden faciliteren. Dit programma is geheel in lijn met de missie en expertise van ons laboratorium en het Rega Instituut dat een track record heeft in het succesvol ontwikkelen van antivirale geneesmiddelen.

Datum:1 nov 2015 →  Heden
Trefwoorden:valorizatie, nieuwe strategieën, preventie, virale infectie, inhibitie, virus replicatie, vaccin, drug ontwikkeling
Disciplines:Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd, In vitro testen, Vaccinologie, Infectieziekten, Virologie, Niet-klinische studies, Compound screening, Toegepaste immunologie, Microbiologie niet elders geclassificeerd, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen niet elders geclassificeerd