< Terug naar vorige pagina

Project

Valorisatie van een niet-invasieve klinische besluitvormingstool voor antibiotica allergie label delabeling en nuancering buiten het ziekenhuis.

Antibiotica allergielabels (AAL) worden in 7% van de patiëntendossiers waargenomen (Gilissen et al., Journal of Allergy and Clinical Immunology In Practice, 2021). Hoewel ze vaak onjuist zijn, worden ze in verband gebracht met een langere verblijfsduur in het ziekenhuis en toegenomen gebruik van tweedelijns- en breedspectrumantibiotica (Gilissen et al., submitted). Onze onderzoeksgroep evalueerde recent, voor het eerst in Europa, een niet-invasieve delabeling strategie bij volwassen patiënten gehospitaliseerd op de dienst interne geneeskunde met een beta-lactam AAL, bestaande uit i) een allergoloog-gestuurde klinische anamnese, ii) een semi-geautomatiseerde zoekactie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en iii) systematisch contact met de huisarts en apotheker om onjuiste AAL en/of herexpositie aan beta-lactams te identificeren (Van De Sijpe et al., Allergy, 2022). Hiermee kon meer dan de helft van de beta-lactam AAL verwijderd of genuanceerd worden. In dit project willen we onze aanpak uitbreiden door informatie van eerstelijns EPDs te integreren, en het extramuraal gebruik, integratie in eHealth, en internationale samenwerkingsverbanden te exploreren.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Electronic patient records, Clinical decision support, Antibiotic allergy labels
Disciplines:Allergologie, Klinische farmacie