< Terug naar vorige pagina

Project

VALIDIV: Valorising linguistic diversity in multiple contexts of primary education. (IWT561)

Validiv staat voor Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education. De bedoeling van het Validiv-project is het valoriseren van de bestaande talige diversiteit en taalrepertoires van de leerlingen in onderwijsprocessen in het Vlaamse basisonderwijs. Op de Vlaamse schoolbanken zien we immers een toenemende mix van veel verschillende talen. De vraag hoe met deze talige diversiteit om te gaan, klinkt steeds luider. Het waarderen en benutten van deze verscheidenheid aan talen (o.a. Nederlands, Engels, Frans, allochtone minderheidstalen) kan positieve gevolgen hebben voor zowel de schoolprestaties als het welzijn van alle leerlingen in onze scholen. Om dit te verwezenlijken zal het Validiv-team verschillende producten en tools voor leerlingen, leerkrachten, schoolteams en beleidsmakers ontwikkelen en in de praktijk uitproberen.

Drie universiteiten (UGent, KU Leuven, Vrij Universiteit Brussel) en zeven onderzoekscentra (SDL, CuDOS, MMLab, Vakgroep Taalkunde (UGent), Vakgroep Onderwijskunde (UGent), CTO, CLIN) hebben voor dit project de handen in elkaar geslagen. Financierder van Validiv is het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in het raam van zijn programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO).
Datum:1 jan 2012 →  31 dec 2015
Trefwoorden:linguistique et littérature, taal- en letterkunde
Disciplines:Taal- en literatuurwetenschappen