< Terug naar vorige pagina

Project

Vaccins tegen worminfecties (acroniem PARAVAC) (PARAVAC)

Het doel van dit project is de ontwikkeling van vaccins tegen belangrijke worminfecties bij herkauwers. Het UGent team richt zich op 2 maagdarm-parasieten bij runderen, Ostertagia ostertagi en Cooperia oncophora. Vaccin-antigenen worden geïdentificeerd, opgezuiverd en getest in vaccin-experimenten. De immuun-responsen tegen het vaccin worden gekarakteriseerd. De eiwitstructuur en glycosylatie van de vaccin-antigenen wordt onderzocht en recombinante antigenen worden tot expressie gebracht en getest in vaccinatieproeven.

Datum:1 apr 2011 →  31 mrt 2015
Trefwoorden:helminthes, vaccins, herkauwers, parasieten
Disciplines:Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen, Microbiologie, Diergeneeskunde, Dierkundige biologie, Andere veterinaire wetenschappen