< Terug naar vorige pagina

Project

Vaccineerbare aandoeningen bij zwangere en lacterende vrouwen.

Door de vatbaarheid van zwangere vrouwen, foetussen en zuigelingen voor infectieziekten kreeg maternale vaccinatie meer aandacht. Echter, het optimale tijdspunt voor vaccinatie tijdens de zwangerschap is nog ongekend. Bovendien zijn er veranderingen in de immuunfunctie tijdens de zwangerschap als het vaccin op een ander moment wordt gegeven wat een invloed kan hebben op de immuunrespons en de kinetiek van antistoffen opgewekt door vaccinatie tijdens de zwangerschap in bloed en moedermelk. Aangezien er verschillende aanbevelingen voor maternale vaccinatie geïmplementeerd zijn, rijst de vraag of het toedienen van meerdere vaccins tijdens de zwangerschap of in de postpartum periode een impact kan hebben op de immuunrespons en mogelijks interactie kan veroorzaken in de kinetiek van antistoffen die door verschillende vaccins worden opgewekt. Binnen dit project willen we het optimale tijdspunt voor vaccinatie tijdens de zwangerschap bepalen alsook de kinetiek en mogelijke interactie van antistoffen opgewekt door verschillende vaccins bestuderen. Hiervoor zullen we een kader ontwerpen waarin we statistische methodes combineren met mathematische modellen voor infectieziekten. Zo kunnen we het ontwerp en de analyse van studies over maternale vaccinatie verbeteren. De focus binnen dit project zal liggen op kinkhoest en COVID-19, maar resultaten zullen ook toegepast kunnen worden op andere infectieziekten waarvoor vaccins kunnen toegediend worden tijdens de zwangerschap of lactatie.
Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:VACCINATIE
Disciplines:Vaccinologie, Preventieve geneeskunde, Biostatistiek
Project type:Samenwerkingsproject