< Terug naar vorige pagina

Project

UPTIDER (UZ/KU Leuven programma voor post-mortem weefseldonatie ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek)

Eén vrouw op acht wordt tijdens haar leven gediagnosticeerd met borstkanker. Ongeveer 6% van deze vrouwen heeft reeds uitzaaiingen op het moment van diagnose, en nog eens 20 à 30% zal later uitzaaiingen ontwikkelen. Gemetastaseerde borstkanker vormt de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de westerse wereld, maar het onderzoek ernaar wordt bemoeilijkt doordat er maar weinig weefselstalen beschikbaar zijn omdat deze patiënten slechts uitzonderlijk geopereerd worden en omdat de uitzaaiingen vaak moeilijk bereikbaar zijn voor staalname. In dit bijzondere programma UPTIDER, bieden we een antwoord aan dat probleem door bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker snel na het overlijden zeer uitgebreid stalen af te nemen en deze door middel van geavanceerde moleculaire technieken te analyseren. Zo kunnen we op een unieke manier meer inzicht krijgen in de evolutionaire biologie van uitgezaaide kanker, alsook in mogelijke mechanismen van therapie(on)gevoeligheid.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:breast cancer, autopsy, omics, tumour dormancy
Disciplines:Kankerbiologie