< Terug naar vorige pagina

Project

Upgrade databank Strategisch innoveren in de Euregio Maas Rijn (R-1823)

De Databank Strategisch Innoveren (DBSI) vormt de basis voor de uitbouw van een wereldwijd uniek onderzoeksprogramma. Managementstrategie, veranderstrategie en beleidsstrategie, zijn de sleutelbegrippen. Het unieke bestaat erin dat een ontwerpgerichte benadering wordt toegepast en we dit kunnen toetsen aan de hand van op gestandaardiseerde wijze verzamelde strategische gegevens van 650 KMO┌s. De missie van het programma is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek waarmee de verbinding met de praktijk van management en beleid wordt versterkt. Hiermee mengt het programma zich in de discussie over de relevantie van management- en organisatiestudies en de wetenschappelijke kwaliteit (Rigor or Relevance, zie:Gulati 2007). Het onderzoeksprogramma richt zich inhoudelijk op handelingsstrategiëen die bijdragen aan de strategie-ontwikkeling en het innovatief vermogen van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO´s). In het actorperspectief staat de ondernemer centraal en in het verlengde daarvan de adviseur (┐change agent└) en de beleidsmaker. Het programma schaart zich daarmee in de rij van het ontwerpgericht onderzoek (Den Hertog e.a. 2007, Van Aken 2004).
Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2009
Trefwoorden:DATA MINING, ECONOMETRICS, MICRO-ECONOMICS
Disciplines:Biologische wetenschappen