< Terug naar vorige pagina

Project

Uniekheid van humane tandmorfologie in medische beeldvorming voor dentale identificatie doeleinden

Humane identificatie is gebaseerd op de vergelijking van verzameld post- mortem en ante - mortem bewijsmateriaal. De kwaliteit en kwantiteit van dit materiaal speelt een essentiele rol in de tot stand brenging van een positieve identificatie. In een open identificatie procedure komt een positieve identificatie tot stand onder de veronderstelling dat het humaan gebit uniek is voor iedere persoon.

Om over te kunnen gaan tot legaal onweerlegbare geschillen is er met betrekking tot humane identificaties nood aan wetenschappelijk bewijs dat tanden en gebitten uniek zijn. Daartoe is een studie van de morfologie van tanddelen, de hele tand en het gebit noodzakelijk. Tevens dient een een standaard te worden vastgelegd met betrekking tot het minimaal aantal overeenkomstige morfologische parameters nodig om over te kunnen gaan tot een positieve identificatie.

Dit onderzoek heeft als doel de morfologische uniekheid van de menselijke tanden en het gebit te bewijzen in functie van forensische humane dentale identificatie.

Retrospectieve zullen 2D (intra-orale foto's, bitewing-röntgenfoto's, periapicale röntgenfoto's, panoramische röntgenfoto's) en 3D (digitale dentale casts, μCT, CBCT, MRI) medische tand beelden worden verzameld. Daarop verzamelde morfologische data zullen deels worden gebruikt als een training- en een test steekproef. Hierop zullen de morfologische parameters met het hoogst identificerend vermogen worden gezocht en gevalideerd.

Dit onderzoek zal bewijs leveren voor de uniekheid van menselijke tanden op basis van medische beeldregistraties.

Datum:15 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Forensic Odontology
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie
Project type:PhD project