< Terug naar vorige pagina

Project

'Une épidémie mentale contemporaine'. Mariaverschijningen in België in de jaren dertig.

Zoals Robert Orsi al opmerkte, worden ontmoetingen met het bovennatuurlijke veelal uit de geschiedenis geschreven of herleid tot hun sociaal-politieke impact. Dit project zal echter als antwoord op Orsis uitdaging aan historici nader ingaan op deze ervaringen en meer in het bijzonder op een Belgische reeks van Mariaverschijningen in de jaren dertig. Een eerste onderzoeksluik concentreert zich op de gelovigen en bestudeert de manier waarop ze de verschijningen en hun nasleep beleefden, de gebeurtenissen definieerden als religieuze ervaringen en hen kaderden in hun sociaal-politieke wereld. Dit deel beoogt niet alleen een nieuw inzicht te verwerven in de interpretatie van deze religieuze ervaringen, maar ook in de geleefde devotionele cultuur, machtsrelaties en overeenkomstige discrepanties in (religieuze) handelingsruimte die hen vorm gaven. Een tweede luik verruimt de analyse en bestudeert de (uiteenlopende) interpretaties van de gebeurtenissen door religieuze, publieke en wetenschappelijke actoren. Het derde luik van het onderzoek zal nader ingaan op de gevolgen van de officiële erkenning van de religieuze ervaringen en de bijhorende culten. Door deze verschillende invalshoeken te combineren, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de veelstemmigheid van de katholieke cultuur, de autoriteitsaanspraken van de kerkelijke en publieke overheden en de mobilisatiekracht van religie.
Datum:1 okt 2010 →  30 sep 2013
Trefwoorden:Devotion, Religious experience, History, Religious studies, Marian apparitions
Disciplines:Geschiedenis