< Terug naar vorige pagina

Project

Uitvoer van de kaderovereenkomst 'Survey on Language Competences in Vlaanderen'.

Met dit project voert de K.U.Leuven het Vlaamse luik uit van de European Survey on Language Competences (ELSC). In opdracht van de Europese Commissie werd elke EU-(deel)lidstaat gevraagd om na te gaan in welke mate de leerlingen beschikken over lees-, luister- en schrijfvaardigheid in twee vreemde talen. Op basis van de voorgeschreven selectiecriteria werd vastgelegd dat in Vlaanderen de leerlingen uit het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs getoetst zullen worden voor het Frans, en de leerlingen uit het tweede jaar van de tweede graad voor het Engels. De onderzoeksresultaten worden gebaseerd op taaltoetsen enerzijds, en op vragenlijsten voor de betrokken leerlingen, ouders, leerkrachten en directieleden anderzijds. Er zal een steekproef getrokken worden van minstens 71 scholen per taal. De toetsen worden samengesteld volgens een complex-onvolledig design en hun inhoud en niveau worden bepaald vanuit het Europees Referentiekader. Concreet zullen vragen op competentieniveau A1 tot B2 aangeboden worden op basis van de resultaten op een korte papieren plaatsingstest. De toetsen zelf worden via de computer afgenomen. De vragenlijsten peilen naar demografische en sociaaleconomische variabelen, naar taalbeleid en didactiek en naar schoolbeleid, en dit gebaseerd op de Indicators of Education Systems (INES).
Datum:1 jan 2009 →  31 mrt 2013
Trefwoorden:Language Competences
Disciplines:Onderwijscurriculum