< Terug naar vorige pagina

Project

U+2018BELEIDSMATIGE OPPORTUNITEITEN IN HET LICHT VAN DE BEVOEGDHEIDS-OVERDRACHTEN BINNEN HET BELEIDSDOMEIN WERK U+2013 FOCUS OP DE DOELGROEPKORTINGENU+2019

Op 11 oktober 2011 werd op federaal niveau het Institutioneel Akkoord voor de zesde Staatshervorming, beter gekend als het Vlinderakkoord, gesloten. Door dit akkoord verschuiven er belangrijke bevoegdheden, middelen en instrumenten naar de gemeenschappen en gewesten. De bevoegdheden inzake arbeidsmarkt die in het kader van de zesde staatshervorming worden geregionaliseerd, hebben zowel betrekking op het activeringsbeleid als het werkgelegenheidsbeleid, het vormings- en opleidingsbeleid en de economische migratie. Dit onderzoeksvoorstel spitst zich toe op de bevoegdheidsoverdracht van de maatregelen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, en nog meer specifiek op de doelgroepverminderingen.Datum:20 dec 2012 →  30 apr 2013
Trefwoorden:werkgelegendheidsbeleid, Vlinderakkoord, doelgroepkrotingen
Disciplines:Rechten