Project

Typisch en atypisch leren (leerproblemen)

Oprichting associatie onderzoeksplatform genaamd 'Typisch en atypisch leren (leerproblemen)'

Datum:3 jul 2014 →  2 jul 2022
Trefwoorden:atypisch leren, leerproblemen, opportunity propensity model, leesmotivatie, rekenen, comorbiditeit, spellen, DCD, begrijpend lezen, dyslexie, dyscalculie, motivatie
Disciplines:Schrijfsystemen, Tekstlinguïstiek, Fonetiek en fonologie, Beperkingen en ontwikkelingsstoornissen, Mathematische linguïstiek, Pragmatiek, Gezondheidspsychologie, Linguïstische typologie, Leren en gedrag, Lexicologie, Taalvaardigheid, Morfologie, Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek, Semantiek, Grammatica, Sociale en emotionele ontwikkeling, Taalverwerving, Cognitieve en perceptuele ontwikkeling, Orthografie, Nederlandse taal