< Terug naar vorige pagina

Project

Tweetaligheid en het verouderingsproces: een focus op primaire progressieve afasie (FWOAL938)

Tweetaligheid wordt steeds meer de norm in onze geglobaliseerde, maar ook vergrijzende samenleving. Hoewel tweetaligheid positief wordt bekeken omdat het mogelijk een gunstig effect heeft op executieve functies is dat niet het geval voor vergrijzing omdat dit gepaard met een stijging van dementie. Het doel van dit project is om de wisselwerking te bestuderen tussen tweetaligheid, executieve functies en dementie. We focussen in dit project op primaire progressieve afasie (PPA), een dementie die in de aanvangsfase de taalcompetenties aantast. In dit project zullen patiënten taaltherapie gericht op specifiek aangetaste competenties in hun eerste taal (L1) ontvangen samen met cerebellaire transcraniële direct current stimulatie (tDCS) die de versterking van neuronale activatie beoogt. Dit project zal het effect van tDCS gecombineerd met taaltherapie onderzoeken op drie verschillende gebieden: (1) de meest
aangetaste taalcompetenties in L1 en L2, (2) de neuronale banen die van belang zijn bij spraak- en taalfuncties via volumevergelijkingen door diffusion tensor imaging (DTI), en (3) domein-algemene executieve functies die van belang zijn voor ondermeer taalcontrole, wat essentieel is voor tweetaligen. We verwachten dat dit project ons begrip van de taalfuncties in het verouderende tweetalige brein zal verbeteren. We hopen ook bij te dragen tot actuele discussies over
de protectieve rol van tweetaligheid als buffer tegen de eerste symptomen van neurodegeneratieve aandoeningen.
Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:bilingualism, aphasiology, Dementia
Disciplines:Klinische linguïstiek, Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek