< Terug naar vorige pagina

Project

Transparante en veerkrachtige gendergelijkheid door geïntegreerde monitoringplanning en implementatie (EU630)

TARGETED-MPI heeft tot doel genderongelijkheid in Business and Management (B&M) scholen aan te pakken door de ontwikkeling en effectieve implementatie van Gender Equality Plans (GEP's). Het complexe en multidisciplinaire karakter van B & M-scholen vormt een belangrijke onderzoekssite om gendergelijkheid te onderzoeken. Het TARGETED-MPI-consortium omvat onderzoeksorganisaties die actief zijn in diverse academische culturen en sociaal-economische omgevingen in Europa (Griekenland, Zweden, België, VK) en Libanon, wat de ontwikkeling van rijke GEP's en het begrip van de voorwaarden voor toepasbaarheid en overdraagbaarheid van GEP's in Europa en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) -landen. We zullen een actiegericht onderzoek en een transparante end-to-end-strategie voor het betrekken van belanghebbenden gebruiken die van cruciaal belang is voor de ontwikkeling en implementatie van GEP's. De innovatieve culturele webtool zal worden gebruikt om openlijke en verborgen gendervooroordelen en belemmeringen in partnerorganisaties te identificeren. Een tweefasige aanpak voor planning, implementatie, monitoring en evaluatie zal worden gebruikt om de vroege invoering en beoordeling van GEP's en de tijdige feedback voor het verbeteren van de initiële GEP's te ondersteunen. Een onafhankelijke deskundige zal nauw samenwerken met het projectteam om een ​​onpartijdige ex-ante en ex-post evaluatie van de GEP's te verstrekken. Er zal een netwerk van observatoria voor gendergelijkheid (GEO's) worden opgericht in de B & M-scholen van de deelnemende instellingen om de duurzaamheid van de GEP's te bevorderen en de verspreiding van de projectresultaten te ondersteunen. Het hogere en middenkader van alle deelnemende instellingen hebben ondubbelzinnige toezeggingen gedaan voor de uitvoering van de GEP's om institutionele verandering tot stand te brengen. TARGETED-MPI heeft ook de steun gekregen van kritische belanghebbenden op het gebied van gendergelijkheid, waaronder professionele organisaties. De implementatie van GEP's zal GE verbeteren in academische carrières en genderparticipatie in besluitvormingsorganen, en zal de opname van genderoverwegingen in onderzoeks- en innovatie-inhoud bevorderen.
Datum:1 sep 2020 →  Heden
Trefwoorden:gender equality plans, gender equality observations, cultural web, stakeholder engagement, quadruple helix
Disciplines:Genderspecifieke studies