< Terug naar vorige pagina

Project

Translationele genomica van longvlieskanker

Maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is een zeldzame en agressieve tumor die uitgaat van de mesotheelcellen van de pleura, en vaak causaal geassocieerd is met blootstelling aan asbest. Rekening houdend met de lange latentieperiode (± 40 jaar) tussen asbestblootstelling en MPM-ontwikkeling, en gezien het feit dat asbest nog steeds gebruikt wordt in een aantal niet-Westerse en ontwikkelingslanden, zal MPM ook de komende jaren nog een globaal gezondheidsprobleem blijven. Ondanks pogingen om de gemiddelde overleving van MPM-patiënten te verlengen m.b.v. -palliatieve- chemotherapie, worden MPM-patiënten nog steeds geconfronteerd met een slechte prognose. Er is daarom nood aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën. Het voorgestelde project focust op het gebruik van next-generation sequencing voor de detectie van genetische veranderingen in mesothelioomcellen, verzameld via weefselbiopsieën en vloeibare biopsieën. Nieuwe en innovatieve medicatietypes gericht tegen deze veranderingen zouden dan mogelijk ontwikkeld kunnen worden. Om dit te bekomen zal mesothelioomweefsel, verzameld tijdens een standaard weefselbiopsie, onderzocht worden voor de aanwezigheid van genetische veranderingen die niet aanwezig zijn in normaal materiaal. Allereerst zullen veranderingen in copy number bestudeerd worden met behulp van low-pass whole genome sequencing. Daarnaast zullen puntmutaties en kleine inserties en deleties worden opgespoord met behulp van whole exome sequencing. Mogelijk relevante wijzigingen die op deze manier worden geïdentificeerd, zullen worden gevalideerd in een externe patiëntengroep. Hierna zal de mogelijkheid om deze mutaties op te sporen in vloeibare biopsieën (in circulerend tumor DNA) worden bestudeerd.We zijn ervan overtuigd dat de doelen die in dit project worden nagestreefd verder zullen bijdragen aan het ontrafelen van de genetische verschillen tussen normale en getransformeerde mesotheelcellen. Mogelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicatie.
Datum:1 okt 2015 →  30 sep 2018
Trefwoorden:GENOMICA, MESOTHELIOOM
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen