< Terug naar vorige pagina

Project

Translationeel onderzoek naar optimalisatie van pre-operatieve diagnostiek en minimaal invasieve chirurgische technieken in de gynaecologie.

Minimaal invasieve chirurgie neemt snel toe in verschillende domeinen, waaronder de benigne gynaecologische chirurgie. Dit komt door de voordelen voor de patiënt, zoals minder morbiditeit, betere postoperatieve levenskwaliteit en een sneller herstel tot normaal functioneren. Ook de maatschappelijke belasting vermindert door vermindering van de nood tot ziekenhuisopnames en kortere arbeidsongeschiktheid. Momenteel zijn er echter weinig studies die de optimale selectie van patiënten voor verschillende innovatieve chirurgische technieken hebben beoordeeld. Bovendien includeerden studies van deze recent ingevoerde procedures geen gezondheidseconomische evaluatie, patiënt gerapporteerde uitkomstmaten en -ervaringsmaten. Preoperatieve beeldvorming, met voor gynaecologie in het bijzonder echografie, is essentieel om iedere patiënt te helpen met de juiste medische of operatieve behandeling. Beeldvorming van hoge kwaliteit helpt bij het voorspellen van chirurgische moeilijkheden, bij het kiezen van de juiste techniek en bij het uitsluiten van onderliggende maligniteit, waarvoor verdere verwijzing nodig is. We zullen specifiek onderzoek doen naar de rol van artificiële intelligentie en liquid biopsies, ter verbetering van de subjectieve diagnostiek. Deze technieken werden reeds in een toenemend aantal domeinen geïmplementeerd, doch slechts zelden in gynaecologie.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Gynaecological surgery, Gynaecology, Artificial intelligence, Preoperative imaging, Health economics
Disciplines:Gynaecologie
Project type:PhD project