< Terug naar vorige pagina

Project

Transitie paden naar een efficiënt (elektrisch) transport voor huishoudens (DWTC255)

Het hoofddoel van dit project is het opstellen van drijfveren voor de verandering van sociale, culturele, technologische, economische en politieke barrières om huishoudelijke energieconsumptie te reduceren. De focus ligt op het persoonlijk transport, dat een belangrijk deel uitmaakt van het huishoudelijke energieverbruik. Openbaarvervoer, elektrische scooters en fietsen zullen niet in rekening gebracht worden, dit kan een interessante uitbreiding zijn voor een volgend project.

Dit project analyseert ook de transitie naar (PH)EV in België en de invloed op de Europese 2020 doelstellingen. Het project zal ook de impact van de transitie op het huishoudelijk budget en andere economische zaken zoals de competitiviteit van België bekijken. Door de hogere efficiëntie van een elektrische motor wordt er een daling verwacht in energieverbruik wanneer elektrische voertuigen gebruikt worden. Of deze daling in energieverbruik werkelijk zal leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en andere emissies is sterk afhankelijk van de productiewijze van de elektriciteit., Elektrische voertuigen hebben de mogelijkheid om flexibele verbruikers te zijn, bijgevolg kunnen er meer hernieuwbare energiebronnen aangewend worden voor de productie van elektriciteit. Al deze overwegingen worden in rekening gebracht en aangepast aan de Belgische situatie.
Datum:15 dec 2009 →  31 jan 2012
Trefwoorden:elektrische installaties, elektromagnetisme, numerieke simulaties, verlichting, elektrische voertuigen, elektrochemie, Kathodische bescherming
Disciplines:Mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Elektrotechniek en elektronica, Chemie