< Terug naar vorige pagina

Project

Transformatie door Dialoog: Oecumenische en Interreligieuze Identiteiten in Nigeria

Dit onderzoek betoogt dat de gemeenschappelijke identiteit van een kerk kan worden getransformeerd door oecumenische dialoog en beoogt te onderzoeken of dit een effect zou kunnen hebben op de interreligieuze dialoog. Het schetst deze transformatie van gemeenschappelijke identiteit met inzichten uit sociologische en theologische studies. Dynamische identiteit is derhalve als voorwaarde vooropgesteld voor een meer vruchtbare oecumenische dialoog, en omgekeerd zou dialoog georiënteerd moeten zijn op de transformatie van de gemeenschappelijke identiteit. Om deze hypothese toe te passen vertrekt deze studie vanuit de oecumenische verhouding tussen de Anglicaanse Gemeenschap en de Rooms-Katholieke Kerk op wereldschaal, en contextualiseert deze vervolgens met de dialoog tussen deze twee in Nigeria. Het probeert de specifieke contextuele domeinen van transformatie vruchtbaar te maken voor de ontmoeting tussen christenen en moslims in Nigeria. Dit onderzoek wil, op basis van mogelijke toepassingen van de transformatieve kracht van de dialoog, conclusies trekken voor de interreligieuze dialoog in het algemeen, en pleit derhalve voor een 'relationeel model' dat het tot nu toe gangbare 'parallel model' zou moeten vervangen.

 

Datum:15 feb 2016 →  18 mei 2020
Trefwoorden:Communal identity, Dialogue, Transformation
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project