< Terug naar vorige pagina

Project

Transcriptoom-gebaseerde aanpak van transplant-gerelateerde longfibrose in chronische longafstoting na long- of stamceltransplantatie

Achtergrond
Chronische long allograft dysfunctie (CLAD) en chronische graftversus-
host ziekte (cGvHD) zijn levensbedreigende aandoeningen na
respectievelijk longtransplantatie en allogene hematopoietische
stamceltransplantatie.
De pathofysiologische en moleculaire mechanismen geassocieerd
met transplant-gerelateerde longfibrose, leidend tot structurele
veranderingen en longfalen, in CLAD en long cGvHD zijn
onvoldoende bekend.
Doelstellingen
Dit translationele onderzoeksproject onderzoekt de mechanismen
betrokken bij transplant-gerelateerde longfibrose in obstructieve en
restrictieve fenotypes van CLAD en long cGvHD, om alzo nieuwe
diagnostische markers te identificeren en verbeterde therapieën te
ontwikkelen, waardoor afstoting-gemedieerde fibrotische
remodelering van de longen beter kan gemanaged worden.
Methoden
Via een multimodale benadering, gebruik makend van humane
stalen van longweefsel, broncho-alveolair lavagevocht en bloed,
worden de morfometrische structurele veranderingen,
immuunpathologische organisatie, en "genetische handtekening" van
CLAD en long cGvHD onderzocht.

Verwachte resultaten
Dit project zal nieuwe, baanbrekende inzichten verwerven in de
pathofysiologie van CLAD en long cGvHD, wat zal leiden tot nieuwe
diagnostische en betere therapeutische mogelijkheden, waardoor
meer accurate en gepersonaliseerde medische behandeling mogelijk
wordt en de lange-termijn uitkomst na longtransplantatie of allogene
hematopoietische stamceltransplantatie verbeterd.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:Lung transplantation - Chronic lung allograft dysfunction, Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - Chronic pulmonary graft versus host disease, Immunopathologic organization - Transcriptome analysis (RNA sequencing)
Disciplines:Hematologie niet elders geclassificeerd, Transcriptie en translatie, Respiratoire geneeskunde, Medische beeldvorming en therapie niet elders geclassificeerd, Morfologische wetenschappen niet elders geclassificeerd