< Terug naar vorige pagina

Project

Transcriptoom gebaseerde aanpak van transplant-gerelateerde longfibrose in chronische longafstoting na long- of stamceltransplantatie.

Achtergrond Chronische long allograft dysfunctie (CLAD) en chronische (beenmerg) graft versus host (gastheer) ziekte (cGvHD) zijn levensbedreigende aandoeningen die vaak voorkomen na longtransplantatie en allogene hematopoietische stamceltransplantatie. mechanismen geassocieerd met transplantgerelateerde longfibrose die leidt tot structurele veranderingen en longfalen in CLAD en long cGvHD zijn echter onvoldoende onbekend. Doelstellingen Het primaire doel van dit translationele onderzoeksproject is het onderzoeken van de mechanismen en doelwitten die betrokken zijn bij transplantatie-gerelateerde longfibrose bij obstructieve en restrictieve fenotypes van CLAD en long cGvHD, om nieuwe diagnostische markers en verbeterde therapieën te identificeren, waardoor afstoting-gemedieerde fibrotische hermodellering van de longen beter kan gemanaged worden. Methoden Er wordt gebruik gemaakt van een multimodale benadering, door middel van humane bio-monsters, waarbij structurele organisatie, immuunpathologie en transcriptoom analyse van CLAD en long cGvHD uitgevoerd wordt. Verwachte resultaten Dit project zal nieuwe, baanbrekende inzichten verwerven in de pathofysiologie van CLAD en long cGvHD, wat zal leiden tot nieuwe diagnostische en betere therapeutische hulpmiddelen, waardoor meer accurate en gepersonaliseerde medisch behandeling mogelijk wordt. Dit zal resulteren in betere lange termijn uitkomsten bij long- of allogene hematopoietische stamcel- transplantatie patiënten.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Lung transplantation - Chronic lung allograft dysfunction Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - Chronic pulmonary graft versus host disease Immunopathologic organization - Transcriptome analysis (mRNA sequencing)
Disciplines:Respiratoire geneeskunde
Project type:PhD project