< Terug naar vorige pagina

Project

Trajecten van uithandengegeven jeugddelinquenten: een kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van de uithandengeving op de justitiële trajecten in de jongvolwassenheid (FWOAL658)

In België kunnen 16 tot 18-jarige jeugddelinquenten uitzonderlijk uit handen worden gegeven om te worden berecht door een Bijzondere Kamer van de Jeugdrechtbank of het Hof van Assisen. Volgens VS-onderzoek vertonen deze jongeren een hoger risico op recidive. Om inzicht te krijgen in de vraag of dit hoger risico te wijten is aan kenmerken eigen aan deze groep jongeren en/of door de impact van de uit handengeving wordt een "follow-up" onderzoek voorzien over 10 jaar waarin zowel uithanden gegeven als niet uit handen gegeven jongeren bij betrokken worden. Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek op basis van (1) dossier analyse, (2) analyse van gerechtelijke data en (3) interviews met uit handen gegeven jeugddelinquenten.

Datum:1 jan 2013  →  31 dec 2015
Trefwoorden:Sentencing, Pre-Trial Detention, Community Policing, Criminal Policy, Restorative Justice, Criminal Law, Prison Systems, Juvenile Justice, Economic Criminality, Criminal Procedure
Disciplines:Rechten en juridische studies