< Terug naar vorige pagina

Project

Trailer on Barge

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ (TOBS) wil VIL een innovatief alternatief bieden in congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen door middel van een ro-ro (roll on – roll off) concept.

De transportsector wordt vandaag geconfronteerd met een stijgende transportvraag. Verscheidene factoren maken dat deze vraag maar moeilijk beantwoord kan worden, zoals een tekort aan chauffeurs en de toenemende congestiedruk op onze wegen waardoor het aantal verliesuren in stijgende lijn zit en een transportopdracht steeds meer tijd in beslag neemt. De aanbodzijde kan met andere woorden maar moeilijk volgen waardoor het noodzakelijk is om de bestaande transportcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

BINNENVAART ALS ALTERNATIEF

Steeds vaker wordt in de richting van alternatieve modi zoals de binnenvaart gekeken, waar nog capaciteit beschikbaar is. Efficiënte oplossingen voor bulk en import-/exportcontainers worden door de markt aangeboden, maar voor gewoon stukgoed is dit moeilijker. Deze lading wordt vandaag typisch in een trailer (huifwagen) vervoerd. Om dit via de binnenvaart te realiseren is overladen noodzakelijk wat extra handeling en meerkosten (infrastructuur, materieel en geschikt personeel) met zich meebrengt.
Daarnaast is er ook sprake van een groot aantal zinloze kilometers over de weg zoals herpositionering van lege trailers, die de files mee in de hand werken.

DOELSTELLING EN OPPORTUNITEITEN

De doelstelling is om een eenvoudig en laagdrempelig concept te ontwikkelen met uitbreidingsmogelijkheden. Het beoogt een “andere manier om naar binnenvaart te kijken” en de synergie tussen wegtransport en binnenvaart te vergroten.

De assen tussen steden als Genk – Hasselt – Antwerpen – Brussel – Gent vertonen hiertoe potentieel, gezien enerzijds de huidige fileproblemen en anderzijds de beschikbaarheid van klasse V en VI vaarwegen. Daarnaast kunnen ook shuttlediensten binnen bepaalde havens een interessant alternatief vormen.

CONCRETE ACTIVITEITEN

inventariseren van de bestaande systemen in andere landen (waaronder Nederland en Duitsland)

oplijsten van de verschillende opportuniteiten en inventarisatie van het nodige materieel en infrastructuur

behoeftenanalyse bij de deelnemers

verschillende stappen in het proces bepalen alsook de mogelijke hinderpalen/problemen voortijdig identificeren en de nodige actieplannen hiervoor uitwerken

het selecteren en uitwerken van bedrijfscases voor twee connecties met potentieel (logistiek aspect, praktische invulling, …) 

samen met de projectdeelnemers zal voor één van deze trajecten een pilootvaart opgezet worden waarbij het concept in de praktijk getest kan worden

Datum:1 feb 2019  →  31 jul 2020
Trefwoorden:Trailer, Ro Ro, Binnenvaart
Disciplines:Transporteconomie
Project type:Samenwerkingsproject