< Terug naar vorige pagina

Project

Traditioneel bouwvakmanschap en de rol hiervan in de revitalisering van historisch Cairo

Vakmanschap voor de conservatie van gebouwd erfgoed

- Geval studie: Historisch Caïro

Abstract

Het onderzoek heeft betrekking op de band tussen vakmanschap en het behoud van het gebouwd erfgoed. Traditionele ambachten en lokale productieactiviteiten worden erkend als levend erfgoed dat het bestaan van de lokale gemeenschap[1] kan revitaliseren, en waarbij de vaardigheden van ambachtslieden een middel zijn voor de revalidatie van historische sites.

Onderzoek wordt uitgevoerd op traditioneel bouwmateriaal, met inbegrip van metselwerk, steenwerk, timmerwerk, metaalwerk, stucco, tegels en glaswerk. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar traditioneel vakmanschap in het historische Caïro dat is opgenomen op de Werelderfgoedlijst. [2]

Pogingen gericht op de bescherming van erfgoed waarden van het historische Caïro zijn onvoldoende. [3] Het gebrek aan onderhoud heeft effect op het gebouwde erfgoed, veel monumenten zijn in een slechte staat, en de levende tradities staan voor uitdagingen. Binnen deze context zijn praktische oplossingen nodig om de site te revitaliseren.

Slechts een beperkt aandeel wetenschappelijk onderzoek is beschikbaar over het bouwen van ambachten in het historische Caïro. Bestaande referenties beschrijven de evolutie van de stad, zijn kunst en architectuur en culturele tradities. Enkele eigentijdse studies geven informatie over vakmanschap in de architectuur.

Het onderzoek streeft ernaar de kloof tussen theoretische studies en praktische toepassingen van traditioneel vakmanschap te dichten, op basis van een holistische benadering en een multi-levelanalyse.

Het potentieel van vakmanschap voor het behoud en het onderhoud van gebouwen met erfgoedwaarde[4] die in een slechte staat van instandhouding zijn, gebrek aan beschermingsmaatregelen, en die een belangrijk deel vormen van het vervallen stedelijke weefsel[5] van het historische Caïro, worden onderzocht.

Goede praktijken voor het herleven van vakmanschap voor het behoud van erfgoedgebouwen worden geanalyseerd op basis van regionale en Europese ervaringen. Uitgebreide onderzoeken zullen plaatsvinden over Europese casestudies en de resultaten zullen weerspiegeld worden in het historische Caïro.

Er wordt een bewaringsstrategie ontwikkeld voor de heropleving van traditioneel vakwerk in historisch Caïro, dewelke kan bijdragen tot erfgoedbehoud, duurzame ontwikkeling en

 

[1] Vakmanschap is onderdeel van het Immaterieel Erfgoed dat wordt beschermd door het UNESCO-Verdrag van 2003 ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat door Egypte als lidstaat is bekrachtigd.

[2] Opgenomen in 1979 op de Werelderfgoedlijst, volgens selectiecriteria (i), (v), (vi)

[3] Zie WHC/17/’&.COM/7B, p.159-161 en URHC Report of Activities 2014, Hoofdstuk I

[4] Het architectonische erfgoed van historisch Caïro omvat beschermde en onbeschermde monumenten, geregistreerde gebouwen van bijzondere waarde, evenals niet geïnventariseerde historische huizen en gebouwen van erfgoed waarde.

[5] Zie URHC Report of Activities 2014

Datum:1 jul 2017 →  17 jan 2021
Trefwoorden:Craftsmanship, Architecture, Heritage
Disciplines:Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen, Andere materiaaltechnologie
Project type:PhD project