< Terug naar vorige pagina

Project

Traditie en innovatie in de Middelnederlandse ridderepiek in de veertiende eeuw.

De Middelnederlandse ridderroman staat in de veertiende eeuw, explicieter nog dan voordien, in relatie tot andere teksten, die behoren tot andere genres, taalgebieden en periodes. Ik wil deze relaties onderzoeken om inzicht te verkrijgen in de samenhang en vooral de ontwikkeling van het tekstcorpus. Deze ridderromans zetten niet alleen de subgenres uit de voorgaande periode verder, maar ondergaan ook invloeden van en zoeken aansluiting bij andere soorten teksten (geestelijke literatuur, geschiedschrijving, didactische en artesliteratuur), waardoor mengvormen en nieuwe subgenres ontstaan (intertekstueel). Veel Middelnederlandse romans uit deze periode zijn nog steeds schatplichting aan de Oudfranse literatuur, maar lijken in de bewerkingen en de oorspronkelijke teksten een eigen richting uit te gaan. Welke ontwikkelingen in de Franse literatuur worden nagevolgd of verlopen parallel in de Nderlandse literatuur, en welke evoluties hebben geen Nederlandse pendant (comparatief)? Daarnaast bepaalt deze ridderepiek mede de verdere ontwikkeling van het genre in de vijftiende en zestiende eeuw (ridderlijke prozaromans) (diachroon). Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan een correcte inschatting van de achtergronden en effecten van deze relaties en van de innovaties in een corpus dat ten onrechte als weinig vernieuwend bekendstaat.
Datum:1 okt 2009  →  30 sep 2010
Trefwoorden:Chapbook romances, Intertextuality, Chivalric romance, Middle Dutch literature
Disciplines:Linguïstiek, Talen, Literatuurwetenschappen