< Terug naar vorige pagina

Project

Traceren van de status en gevolgen van terrestrische besmetting in de kustgebieden van Tanzania. (VLIR296)

Het kustgebied van Tanzania bestaat uit mariene en estuariene ecosystemen, die tot de grootste troeven van het land behoren. De regering van Tanzania benadrukt de noodzaak van bescherming, beheer en ontwikkeling van het mariene en kustmilieu. Verontreiniging van het milieu, met name kust- en estuariene ecosystemen, wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Studies uitgevoerd aan Belgische universiteiten via BTC en anderen hebben aangetoond dat verontreiniging van de zee voornamelijk afkomstig is van bronnen op het vasteland, die voornamelijk verband houden met verschillende activiteiten die verband houden met stedelijke ontwikkeling. Deze studies waren echter van voorlopige aard en hadden betrekking op slechts een klein deel van het Tanzaniaanse kustgebied. Verder werden enkele opkomende endoctrine verontreinigende stoffen die niet van belang waren niet gemeten in de bestudeerde gebieden en hun blootstelling aan organismen kan verschillende nadelige effecten als reacties produceren. Momenteel staan ​​de kustgebieden van Tanzania onder aanzienlijke druk van menselijke activiteiten die een potentieel risico op besmetting en degradatie van de hydro-ecosystemen vormen. het is dan belangrijk om deze onderzoeksactiviteiten verder te zetten om meer resultaten te verkrijgen en daarbij meer personeel op te leiden en institutionele capaciteit op te bouwen door te investeren in analytische hulpmiddelen en de samenwerkingen die zijn opgezet te versterken. We richten ons op het kwantificeren van de niveaus van verschillende endoctrine verstorende verontreinigingen in sedimenten en relateren ze aan vervuilingsbronnen op het land en / of op zee.
Datum:1 sep 2014  →  31 aug 2016
Trefwoorden:Chemistry
Disciplines:Organische chemie