< Terug naar vorige pagina

Project

Touristifisering, financialisering van onroerend goed en stedelijk bestuur in Europa: een vergelijkende studie van Brussel, Milaan en Dublin

Na de mondiale crisis van 2008 is toerisme de sleutel geworden in stedelijke strategieën om investeringen aan te trekken, werkgelegenheid te creëren en het concurrentievermogen te bevorderen. Echter, de gevolgen voor steden zijn niet enkel positief. Kortlopende huuraccommodaties (KHA’s) hebben gevolgen voor de stedelijke vastgoedmarkten en het toch al schaarse aanbod van betaalbare huurwoningen. Ondanks de Covid-19-uitbraak hebben KHA digitale platforms nieuwe manieren gevonden om de crisis te boven te komen, door bijv. nieuwe partnerschappen met gemeenten op te bouwen of verhuur aan specifieke doelgroepen aan te moedigen. De vraag hoe toerisme en KHA's te reguleren blijft relevant, zowel voor overleden als in het academische en politieke debat.
Mijn werk zal het snijvlak van touristifisering, financialisering van onroerend goed en neoliberaal/ondernemend stedelijk bestuur onderzoeken door middel van een vergelijkende studie van Brussel, Milaan en Dublin. De studie zal het verband tussen toerisme en onroerend goed in stedelijke groeistrategieën blootleggen en de rol van lokale overheden in deze strategieën en het reguleren van de KHA-markt in vraag stellen.
Dit project zal een belangrijke wetenschappelijke bijdrage leveren, een grote impact hebben op de beleidsvorming en een belangrijke stap betekenen in mijn loopbaanontwikkeling, dankzij de begeleiding van Prof. Aalbers, de samenwerking met de REFCOM-onderzoeksgroep, opleidingsactiviteiten en mobiliteitsmogelijkheden.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Touristification, real estate financialisation, urban governance
Disciplines:Stedelijk en regionaal planningsbeleid, instrumenten en wetgeving, Toerismebeleid, Sociologie van vrijetijdsbesteding en toerisme, Sociale geografie, Stedelijke en regionale geografie