< Terug naar vorige pagina

Project

Toestandsschatting voor populatie-evenwichtsmodellen

Multicellulaire systemen spelen een sleutelrol in biofabricage en biomedische engineering. Isogene celpopulaties tonen gewoonlijk variabiliteit met betrekking tot fenotypische eigenschappen, zoals grootte en biochemische samenstelling. Aangezien deze variabiliteit kan resulteren in procesinstabiliteit en lagere productopbrengsten, is het van groot belang om de heterogeniteit van de celpopulatie nauwlettend te volgen en te beheersen. Experimentele gegevens van heterogene celpopulaties zijn beschikbaar via high-throughput enkele cel metingen (bijvoorbeeld flowcytometrie) in de vorm van populatie snapshot data. De monsters kunnen worden weergegeven door dichtheidsverdelingen met betrekking tot de gemeten cellulaire eigenschappen. Technische en financiële beperkingen kunnen de directe meting van alle intracellulaire toestanden voorkomen. Om de niet-meetbare hoeveelheden te reconstrueren, zijn op het model gebaseerde online-schattingsmethoden vereist. Hier worden beschikbare gegevens continu gecombineerd met wiskundige modelvoorspellingen. De huidige methoden zijn niet efficiënt voor hoog-dimensionale modellen, die vaak voortkomen uit celpopulatiemodellen. Dit werk beoogt de ontwikkeling van nieuwe online state estimation-methoden die computationeel efficiënt zijn voor hoog-dimensionale celpopulatiemodellen.

Datum:2 mrt 2018  →  Heden
Trefwoorden:heterogeneous cell populations, state estimation, population balance models
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Andere chemie
Project type:PhD project