< Terug naar vorige pagina

Project

Toepassing van ionenchromatografie in de farmaceutische analyse

Analyse van ionen door middel van omgekeerde fase vloeistofchromatografie is niet evident. Zeker voor de analyse van elementen zoals natrium, kalium, calcium, magnesium,… werden andere technieken toegepast zoals atomaire spectroscopische methoden, en in mindere mate capillaire elektroforese. Deze hebben echter verschillende nadelen en zo kreeg ionenchromatografie met geleidbaarheidsdetectie de voorkeur. Het detectiesignaal is hierbij in grote mate afhankelijk van het monster en aangezien sommige farmaceutische bereidingen vrij complex zijn, kunnen bestaande methoden zelden worden toegepast zodat nieuwe moeten ontwikkeld en gevalideerd worden. In dit project zullen we ook capacitieve contactloze geleidbaarheidsdetectie onderzoeken in de hoop zo de tekortkomingen van conventionele geleidbaarheidsdetectie (gedeeltelijk) te kunnen wegwerken. Enkele voorbeelden die zullen bestudeerd worden zijn anorgnische kationen en anionen in oplossingen voor parenterale voeding, gehaltebepaling van ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) en afbraakproducten, evenals thiosulfaat in complexe matrices.

Datum:21 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:Pharmaceutical analysis, ion chromatography, method development, method validation
Disciplines:Scheidingstechnieken
Project type:PhD project