< Terug naar vorige pagina

Project

Toepasbaarheid van zelfverklarende wegen in Vlaanderen aan de hand van rijsimulatoronderzoek (R-2377)

In dit project wordt onderzoek gedaan naar het effect van (1) de aan- en afwezigheid van poortconstructies en de bochtigheid van een doortocht, (2) fietssuggestiestroken en (3) gekleurde wegvakken aan kruispunten op het rijgedrag en de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Deze herkenbaarheidskenmerken zouden de herkenbaarheid van de wegomgeving, en hierdoor dus ook de verkeersveiligheid, moeten verbeteren. Maar studies (Aarts & Davidse, 2007; Parkin & Meyers, 2010; Van Hout & Brijs, 2008) beweren dat een positief effect op de herkenbaarheid van een omgeving niet altijd samengaat met positieve verkeersveiligheideffecten. Aan de hand van rijsimulatoronderzoek, veldwerk en ongevallenanalyses wordt onderzocht in welke mate deze kenmerken de informatieverwerking van de bestuurder beïnvloeden, of het rijgedrag in overeenstemming is met het gewenste gedrag en de positieve en negatieve effecten van deze kenmerken op de verkeersveiligheid. De analyse van maatstaven gerelateerd aan bestuurdersprestaties, aandachtsniveau en visueel zoekgedrag zal informatie verstrekken over de verschillende fases van de informatieverwerking. Op basis van deze resultaten zullen aanbevelingen worden geformuleerd die de toepassing van deze relatief goedkope maatregelen in Vlaanderen kan beïnvloeden; die hopelijk leiden tot een betere verkeersveiligheid en het behalen van de ambitieuze verkeersveiligheiddoelstellingen.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2014
Trefwoorden:Transport, Verkeersstromen, Verplaatsingsgedrag
Disciplines:Burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwkunde, Mechanische en productie ingenieurswetenschappen