< Terug naar vorige pagina

Project

Toegankelijk maken van nucleaire metingen voor de controle van substanties in de NORM industrie. (R-2314)

Dit project kadert in de voorbereiding van de oprichting van een spin-off in de NORM-sector. Onder impuls van regelgevers zal de wetgeving betreffende natuurlijk voorkomend radioactief materiaal (kortweg NORM) binnen korte tijd strikter worden voor de niet-nucleaire sector. Huidige meettechnieken in casu zijn echter moeilijk toegankelijk en tijdrovend waardoor er in de praktijk weinig metingen uitgevoerd kunnen worden. Deze spin-off wil zowel een meettoestel als consulting in dit domein vermarkten. Bij de opstart van de XIOS spin-off zal zowel de IPR en technologie vanuit XIOS alsook deze IOF-financiering, verrekend worden in een percentage van de aandelen.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2011
Trefwoorden:IOF, NORM-Sector, Spin-off
Disciplines:Chemie