< Terug naar vorige pagina

Project

Tijdsarmoede & ondernemerschap (OPG 2020 - Crucke)

De ontwikkeling van ondernemerschapsopportuniteiten is per definitie een proces dat gericht is op de toekomst. Voor diegene die tijdsarmoede ervaren en sterk op het heden gericht zijn is het dus moeilijk om te ondernemen. Aan de hand van casus-studies van vrouwelijke ondernemers in ruraal Rwanda wil dit onderzoek theoretisch onderbouwen hoe deze temporele contradictie kan overbrugd worden.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Opportuniteiten, Ondernemerschap, Tijdsarmoede, Tijdsperspectieven
Disciplines:Bedrijfsmanagement, Werk- en organisatiepsychologie