< Terug naar vorige pagina

Project

Thuis als ruimte en tekst in de Hebreeuwse Bijbel

De Hebreeuwse Bijbel, bezijden andere functies, verhaalt de reis van een volk op zoek naar een thuis. In de Bijbelwetenschappen is dit thuisconcept onlosmakelijk verbonden met de notie van ballingschap. Eerder onderzoek heeft de ervaring van de ballingschap uitvoerig beschreven, daarbij steunend op zowel socio-historische kaders als literaire en postmoderne theorie. In de meerderheid van de studies wordt 'thuis' in het algemeen gerepresenteerd door de afwezigheid ervan; het wordt beschouwd als een sociale categorie die opgeroepen wordt door de tekst maar er finaal buiten bestaat. Voortbouwend op deze inzichten neemt het huidige project een ander uitgangspunt: het beschouwt de eigenlijke thuisplek, eerder dan het gebrek daaraan. Verder stelt het een andere benadering voor, i.e., een benadering gebaseerd op Text World Theory, die focust op de tekstueel-conceptuele thuis gegenereerd door de Bijbelse tekst eerder dan de tekst-externe realiteit. Door middel van een cognitief-stilistische analyse beoogt de studie inzicht te verwerven in de Bijbelse 'thuis' zowel in niet-exilische als exilische omstandigheden. Drie specifieke doelstellingen drijven het project: i) de linguïstisch-literaire eigenschappen van de tekstuele thuis van de Hebreeuwse Bijbel bepalen; ii) de aanpassingen aan deze notie van thuis in relatie tot veranderende fysieke omstandigheden analyseren; en iii) een licht werpen op de rol van steden in het tot stand brengen van een thuis in de tekst. De bijdrage van het project zal tweeledig zijn: i) het project biedt inzicht in 'textual homes' en 'texts as homes' in de Hebreeuwse Bijbel; en ii) het ontwikkelt een Text World Theory kader op maat gemaakt voor de Bijbelse tekst.
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:SEMANTISCHE VERANDERING, PLAATSING
Disciplines:Talen, Linguïstiek, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen