< Terug naar vorige pagina

Project

Theoretische analyse van symmetrische cryptografische primitieven en cryptografische hashfuncties.

Het doel van dit project is het ontwerp van een theoretisch raamwerk waarin de veiligheid van symmetrische cryptografische primitieven en cryptografische hashfuncties formeel kan gedefinieerd worden. Dit raamwerk omvat zowel algemene als specifieke veiligheidsdefinities voor symmetrische primitieven waaronder blokcijfers en authenticatecodes, met en zonder sleutel, hash functies met salt en/of tweaks, en dit in zowel het standaard als het geïdealizeerde model. Het project zal verbanden en scheidingen tussen de verschillende eigenschappen ontwikkelen door middel van reductiebewijzen en tegenvoorbeelden, en zal de definities toepassen op concrete cryptografische structuren en toepassingen die voldoen aan het gewenste veiligheidsniveau. Bovendien zullen we een methodologie voorstellen voor de analyse van veiligheidsreducties van bestaande en nieuwe hashfunctiestructuren. Het theoretisch raamwerk geïntroduceerd in de vorige sectie zal het mogelijk maken om de eigenschappen van de (onderdelen) van de hashfunctie makkerlijker te identificeren. Verder zullen we concrete hashfunctiestructuren onderzoeken en hun overeenkomstige veiligheidsreducties, en dan voornamelijk in het standaard model. Indien positieve veiligheidsresultaten niet mogelijk blijken zullen we onmogelijkheidbewijzen trachten te geven. Tenslotte zullen we de functionele veiligheidseigenschappen, waaraan de bouwblokken moeten voldoen om een zeker veiligheidsniveau van de hashfunctie te garanderen, veralgemenen.
Datum:1 okt 2011  →  30 sep 2012
Trefwoorden:Reductionist security analysis, Security definitions, Hash functions
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie