< Terug naar vorige pagina

Project

Tensorgebaseerde blinde bronscheiding in simultane EEG-fMRI-integratie

We onderzoeken de integratie van simultaan opgemeten EEG en fMRI data, omwille van hun belang in hersenstudies. Verschillende matrix-gebaseerde technieken voor blinde bronscheiding (Blind Source Separation, BSS) die beide modaliteiten tesamen ontbinden, zijn reeds ontwikkeld, zoals Parallel ICA, Joint ICA, multiset-CCA, matrix-CPD. Technieken voor gekoppelde tensorontbinding (tensor decomposition, TD) winnen aan belang, en de ontwikkeling van deze technieken is het centrale doel van dit onderzoek. Gekoppelde canonieke polyadische ontbinding (Canonical Polyadic Decomposition, CPD) en bloktermontbinding (Block Term Decomposition, BTD) zullen onderzocht en verder ontwikkeld worden. Relevante randvoorwaarden voor de datakoppeling zullen opgelegd worden. Nieuwe, taakgerelateerde validatiecriteria, die beter de kwaliteit van de geëxtraheerde componenten weergeven, zullen gehanteerd worden. De focus ligt in twee applicatiedomeinen: visuele/auditieve herkenningsstudies en de lokalisatie van de epileptogene zone. We verwachten dat de nieuwe technieken voor gekoppelde tensorontbinding, toegepast in EEG-fMRI integratie, componenten vinden die sterker gerelateerd zijn aan de opgelegde taak. Deze leggen naar alle verwachting beter de spatiotemporele verbindingen in cognitieve hersenfuncties bloot en modelleren beter de variatie over trials. In het geval van epilepsiepatiënten kunnen de technieken de spatiotemporele resolutie verbeteren bij het bepalen van de irritatieve zone.

Datum:1 okt 2015  →  11 sep 2019
Trefwoorden:biomedical data processing, blind source separation, data fusion, EEG, fMRI
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie, Modellering, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking, Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen
Project type:PhD project