< Terug naar vorige pagina

Project

Telling dak- en thuisloosheid 2023

In dit project worden nieuwe tellingen dak- en thuisloosheid georganiseerd in Vlaanderen en Wallonië.  De tellingen worden georganiseerd in samenwerking met lokale besturen en met een zeer diverse groep van stakeholders en actoren.  De resultaten van de tellingen worden gecommuniceerd naar een zeer ruim publiek, worden opgepikt door de media en in het publieke debat en vormen de basis voor nieuwe maatregelen op lokaal en regionaal niveau om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te bestrijden.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:homelessness
Disciplines:Familiezorg