< Terug naar vorige pagina

Project

Tekenen van het onzichtbare: Tekenen voorbij de visuele waarneming in de seriële tekenpraktijk van Dieter Roth (1930-1998), Maria Lassnig (1919-2014) en Philippe Vandenberg (1952-2009).

'Tekenen van het onzichtbare: Tekenen voorbij de visuele waarneming in de seriële tekenpraktijk van Dieter Roth (1930-1998), Maria Lassnig (1919-2014) en Philippe Vandenberg (1952-2009)' onderzoekt de verhouding tussen tekenen, waarneming en werkelijkheid. Vanuit de bevindingen in Jacques Derrida’s (1930-2004) Mémoires d'aveugle (1990) bevraagt het doctoraat de fenomenologische aanname dat de tekenkunst kan doordringen tot de zichtbare realiteit. Derrida’s paradoxale vaststelling dat de creatie van kunst juist niet is geënt op het zichtbare maar op onzichtbare werkelijkheden wordt uitgediept in drie gevalstudies rond de seriële tekenpraktijken van Dieter Roth, Maria Lassnig en Philippe Vandenberg.

Datum:1 mrt 2023 →  Heden
Trefwoorden:drawing, perception, phenomenology, Dieter Roth, Jacques Derrida, Philippe Vandenberg, Maria Lassnig
Disciplines:Filosofische esthetiek, Fenomenologie, Continentale filosofie, Kritiek en theorie, Geschiedenis van de kunsten
Project type:PhD project