< Terug naar vorige pagina

Project

Technologie op de vlucht: bestuur, communicatie en mediaervaringen bij Syrische vluchtelingen in Sanliurfa (Zuid-Oost-Turkije) en Brussel (België).

Dit project onderzoekt de rol van media en ICT's in het leven van vluchtelingen. Technologieën zoals smartphones, tablets en laptops zijn uiterst belangrijk voor vluchtelingen, maar het thema is tot nu toe onderbelicht in onderzoek. Vluchtelingen worden in de literatuur dikwijls bestudeerd in functie van discours en representatie, dus als passieve onderzoeksobjecten. De huidige studie focust op het leven van de vluchtelingen zelf doorheen verschillende stadia van hun traject. Via een combinatie van verschillende methodes (expert interviews, documentanalyse, surveys, observaties en diepte-interviews) worden communicatie-infrastructuren, -noden, en -gebruik van vluchtelingen bestudeerd. Dit wordt gekaderd binnen theoretische debatten over cosmopolitanisme en identiteit. De studie focust op twee casussen waarbij gekeken wordt naar volwassen Syrische vluchtelingen: in een vluchtelingenkamp in Zuid-Oost-Turkije, en in Brussel.
Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2017
Trefwoorden:VLUCHTELINGEN
Disciplines:Antropologie