< Terug naar vorige pagina

Project

Technologie-ondersteunde innovatieve revalidatie.

De wetenschappelijke doelen van de samenwerking die het Wetenschappelijk Onderzoeksnetwerk de komende vijf jaar wil realiserenDe snelle ontwikkeling van technologie en informatica heeft onze omgeving en onze manier van leven de afgelopen decennia enorm veranderd. Momenteel bevindt het gebruik en de implementatie van nieuwe technologieën ter ondersteuning en verbetering van de fysiotherapie en het revalidatieproces zich echter nog in de beginfase. De technologie die bij revalidatie wordt of kan worden gebruikt, kan in drie categorieën worden onderverdeeld: i) hightech-apparaten waarvan de prijs en de complexiteit van het gebruik het gebruik ervan in gespecialiseerde centra beperken (bijv. robotloopband), ii) apparaten die kunnen worden gebruikt door de clinici in hun dagelijkse praktijk (dwz serious games-oefeningen met virtual reality-headset), eniii) systemen en oplossingen die door de patiënten alleen thuis kunnen worden gebruikt (d.w.z. mobiele gezondheidstoepassingen, feedback tijdens revalidatieoefeningen). Op dit moment concentreren de meeste onderzoekscentra hun werk op een bepaalde categorie technologie. Hoewel dit vanuit een onderzoeksperspectief gemakkelijk te begrijpen is, maakte deze compartimentering de vertaling tussen het onderzoek en de klinieken nogal zwak. Het maakt met name een volledige integratie van deze oplossingen in de conventionele rehabilitatiepijplijn niet mogelijk en de synchronisatie tussen de verschillende beschikbare of in ontwikkeling zijnde technieken is eerder beperkt. Door deze twee aspecten wordt de technologie op dit moment nog lang niet volledig benut in de revalidatie. Een ander groot potentieel van het gebruik van technologie om revalidatie te ondersteunen, is dat verschillende metingen kunnen worden gedaan terwijl patiënten de revalidatie uitvoeren, in de kliniek of thuis. Deze reeks metingen kan worden gebruikt als innovatieve resultaten om het gebruik van nieuwe technologieën of medicijnen te valideren en kan ook worden gebruikt om de evolutie van de patiënten tijdens het revalidatieproces te volgen en het plan aan te passen aan de werkelijke behoeften en specifieke kenmerken van de patiënten.Daarom is het doel van dit wetenschappelijke onderzoeksnetwerk om een ​​sterk netwerk van uitmuntendheid te creëren dat zich toelegt op de ontwikkeling en promotie van innovatieve, door technologie ondersteunde revalidatieoplossingen. De hoofddoelstelling is om het netwerk tot een hoofdrolspeler op dit vlak te brengen en de kwaliteit van het onderzoek en de zorg in Vlaanderen te verhogen. Om dit te bereiken, zijn de specifieke doelstellingen van dit netwerk:i) huidig ​​en toekomstig onderzoek naar door technologie ondersteunde innovatieve interventies synchroniseren door clusters van inter- en multidisciplinaire specialisten te organiseren over domeinen heen (d.w.z. motorische functie, cognitie, vermoeidheid);ii) de inspanningen bundelen om multicentrische validatiestudies uit te voeren om de kracht en de kwaliteit van het onderzoek te vergroten, een essentiële stap bij het bepalen van het niveau van bewijs voor nieuwe interventies;iii) de verschillende technologieën integreren in één pijplijn om de verschillende technologieën te coördineren en te synchroniseren tijdens het hele rehabilitatieproces;iv) een gesprek aangaan met machine learning en AI-specialisten om de met de nieuwe technologie verzamelde gegevens en de klinische gegevens te analyseren, om uiteindelijk gepersonaliseerde revalidatie te ontwikkelen;v) het informeren en opleiden van het professionele personeel via workshops, gastcolleges en speciale website;vi) de patiënten en het publiek informeren via de organisatie van evenementen voor het grote publiek en het delen van algemene informatie via de oprichting van een website
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE, OEFENINGEN, REHABILITATIETECHNOLOGIE
Disciplines:Sensoren, biosensoren en slimme sensoren niet elders geclassificeerd, Revalidatiewetenschappen, Fysiotherapie, Ontwikkeling van bio-informatica software, tools en databases, Biomechanica niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject