< Terug naar vorige pagina

Project

TBM Project : Stopzetten van opioïdengebruik voor het opstarten van ruggenmergstimulatie bij patiënten na gefaalde rugchirurgie. (FWOTBM10)

Patiënten die, ondanks voorafgaande chirurgie last blijven hebben van
aanhoudende of steeds terugkerende rugpijn, worden benoemd als
lijdend aan het “Persisting Spinal Pain Syndrome Type II (PSPS T2)”. Deze
patiënten hebben chronische pijn met een enorme impact op vlak van
functioneren, de kwaliteit van leven, het algemeen welzijn en het
medicijngebruik. Eén manier om patiënten te helpen hun pijn te
verlichten, is met ruggenmergstimulatie (SCS).
SCS is in staat om de pijn en de invaliditeit te verminderen maar ook om
de hoeveelheid pijnmedicatie te verminderen en meer specifiek
opioïdengebruik. Toch is het aantal patiënten dat uiteindelijk het gebruik
van opioïden volledig achterwege kan laten eerder beperkt.
In dit project stellen we voor om te starten met een opioïdenafbouw
programma alvorens SCS aan te vatten als nieuwe behandelingsstrategie
voor deze patiënten. Dit laat ons toe om de hoge belasting van
patiënten die veel opioïden gebruiken aan te pakken door over te gaan
tot een logischer behandelingsplan voor een dure en invaliderende
aandoening.
Een multicentrische gerandomiseerde studie met drie armen zal
uitgevoerd worden om na te gaan of een afbouwprogramma vóór SCS
implantatie effectiever is voor het verbeteren van het functioneren na
12 maanden SCS in vergelijking met patiënten die de standaard
behandeling krijgen. Twee verschillende afbouwprogramma’s zullen
geëvalueerd worden, beiden met het oog op het volledig afbouwen van
opioïdengebruik. Het afbouwprogramma zal worden verstrekt aan 220
patiënten terwijl 110 patiënten dit programma niet zullen ondergaan
vóór de SCS-implantatie. Naast functioneren als primaire uitkomstmaat
zullen verschillende secundaire uitkomstmaten worden verzameld
namelijk pijnintensiteit, kwaliteit van leven, participatie, domeinen
aangetast door middelenmisbruik, angst en depressie, medicatiegebruik
en uitgaven voor gezondheidszorg. Uitkomstmetingen zullen worden
verzameld op baseline en na 1 maand, 3, 6 en 12 maanden SCS.
Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:Pain medicine anesthesiology, Neurosurgery
Disciplines:Anesthesiologie in algologie
Project type:Samenwerkingsproject