< Terug naar vorige pagina

Project

Talentportfolio - LOP (lokaal overlegplatform Aarschot).

Werken aan gelijke onderwijskansen impliceert dat je oog hebt voor noden van alle kinderen, in het bijzonder van kansarme kinderen. In de praktijk wordt dit vaak ingevuld vanuit een deficitmodel: tekorten worden vroegtijdig opgespoord om vervolgens via gericht ondersteuning weg te werken. De effectiviteit van deze aanpak op langere termijn blijkt echter niet zo gunstig voor de doelgroepleerlingen, o.a. in de cijfers van ongekwalificeerde uitstroom (Van Landeghem & Van Damme, 2009). Met het talentmodel willen we een alternatief formuleren dat uitgaat van de sterke kanten en krachten in kinderen (positieve oriƫntatie) en zo ook focust op motivatie en het ontwikkelen van een groeigericht zelfbeeld (cfr. Dweck C.). In dit project staat de uitwerking van een talentportfolio centraal waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf op zoek te gaan naar wat hen boeit, aanspreekt, uitdaagt... naar hun (verder te ontwikkelen) talenten. Het kader hiervoor is gebaseerd om de competenties uit het Procesgericht Kindvolgsysteem (CEGO). In samenwerking met 12 basisscholen van het LOP in Aarschot wordt er gezocht naar schoolspecifieke en schooloverstijgende initiatieven waarin leerkrachten gestimuleerd worden de paradigmeshift van tekort- naar talentdenken te maken in hun klas. Vanuit de 'brede school'-gedachte, willen we de mogelijkheden van de talentbril voor kinderen en hun ouders ook verder verkennen met de lokale partners buiten het onderwijs.
Datum:1 sep 2010 →  31 aug 2015
Trefwoorden:Extended schools, Portfolio, Selfconcept, Motivation, Equal opportunities in education, Primary education, Talents
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen